• کارخانه تولید فیلتر تصفیه آب فردا افتتاح می شود
   ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
   با سرمایه گذاری ایدرو؛
   کارخانه تولید فیلتر تصفیه آب فردا افتتاح می شود
    سال گذشته ۵.۵ میلیارد دلار محصولات معدنی صادرشده است
   ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
   معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت :
   سال گذشته ۵.۵ میلیارد دلار محصولات معدنی صادرشده است
   300 هزار میلیارد ریال تسهیلات امسال برای بخش صنعت و معدن اختصاص یافت
   ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
   معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
   300 هزار میلیارد ریال تسهیلات امسال برای بخش صنعت و معدن اختصاص یافت
   توقف فعالیت روغن نباتی جهان بدلیل صدور حکم توقیف اموال کارخانه / پس از واگذاری و تا قبل از سال 92 تعداد شاغلین در کارخانه روغن جهان از 400 نفر به 220 نفر کاهش یافت
   ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
   معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت ...
   توقف فعالیت روغن نباتی جهان بدلیل صدور حکم توقیف اموال کارخانه / پس ...
   در همه قرار دادهای خودرویی بر استفاده حداکثری ازتوان ساخت داخل تاکید داریم
   ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
   معاون امور صنایع وزیر صنعت ، معدن و تجارت :
   در همه قرار دادهای خودرویی بر استفاده حداکثری ازتوان ساخت داخل تاکید ...
   انجمن های ورزشی، سفیران سلامت در خانواده صنعت، معدن و تجارت هستند
   ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
   انجمن های ورزشی، سفیران سلامت در خانواده صنعت، معدن و تجارت هستند