• نقشه راه تجارت آب مجازی کشور تهیه شود
   ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
   رئیس اتاق ایران :
   نقشه راه تجارت آب مجازی کشور تهیه شود
   سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در ۱۷۸ طرح صنعت،معدن وتجارت
   ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
   دستاورد دولت تدبیر و امید در بخش سرمایه ...
   سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در ۱۷۸ طرح صنعت،معدن وتجارت
    تولید 18میلیون و 400 هزار تن شمش فولاد در سال 95
   ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
   تولید 18میلیون و 400 هزار تن شمش فولاد در سال 95
   کارخانه جدید لوازم خانگی ایرانی با مشارکت کره ای ها ساخته می شود
   ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
   کارخانه جدید لوازم خانگی ایرانی با مشارکت کره ای ها ساخته می شود
   نسخه جدید سند راهبردی وزارت صنعت،معدن و تجارت منتشر شد
   ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
   نسخه جدید سند راهبردی وزارت صنعت،معدن و تجارت منتشر شد
   تولید 2 میلیون و 300 هزار دستگاه خودروی سواری در کشور
   ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
   در3 ساله دولت یازدهم رخ داد:
   تولید 2 میلیون و 300 هزار دستگاه خودروی سواری در کشور