• شاخص رونق صنعت؛ رشد پنج درصدی مصرف پارسال برق صنعتی نسبت به سال 1391
   ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
   بر اساس گزارش وزارت نیرو؛
   شاخص رونق صنعت؛ رشد پنج درصدی مصرف پارسال برق صنعتی نسبت به سال 1391
   راه اندازی 730 واحد صنعتی و معدنی آذربایجان غربی در دولت یازدهم
   ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
   راه اندازی 730 واحد صنعتی و معدنی آذربایجان غربی در دولت یازدهم
    افزایش تولید فولاد ایران در سه ماه نخست 2017 و ماه مارس
   ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
   افزایش تولید فولاد ایران در سه ماه نخست 2017 و ماه مارس
   رشد 71 درصدی پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 95
   ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
   رشد 71 درصدی پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 95
   حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال ضروری است
   ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
   عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
   حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال ضروری است
   لزوم بهبود بهره وری سرمایه و نیروی انسانی و ساختارهای مدیریتی
   ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
   مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی:
   لزوم بهبود بهره وری سرمایه و نیروی انسانی و ساختارهای مدیریتی