• تماس با ما

   تماس با ما

   یاسر متاجی : مسئول اطلاع رسانی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی 
    
   شماره تماس : 88807227 - 81774165
    
   پست الکترونیک ویژه ارسال اخبار و درج در شاتا : sanatnews@yahoo.com