• گالری ها
    • دیدار وزیر صنعت معدن و تجارت با وزیر اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان 96/7/18
      تعداد آیتم ها : :           آخرین به روز رسانی: 18/07/1396          تعداد بازدید:: 131
      عکس: علی اصغرکیمیایی