• طبقه بندی ها
    • نشست خبری محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 98/5/19
      نشست خبری محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 98/5/19
      تعداد آیتم ها : :           آخرین به روز رسانی:1398/05/19          تعداد بازدید:: 206