• طبقه بندی ها
  • روز دوم سفر وزیر صمت و بازدید از شرکت ایران خودرو مازندران 98/9/8
   روز دوم سفر وزیر صمت و بازدید از شرکت ایران خودرو مازندران 98/9/8
   تعداد آیتم ها : :           آخرین به روز رسانی:1398/09/12          تعداد بازدید:: 135
   عکس: علی اصغر کیمیایی