•  اختصاص ۴۰ درصد نهاده ها به کارخانجات تولیدی خوراک دام و طیور/ انجام اصلاحات در سامانه بازارگاه برای خرید و فروش

   در ستاد تنظیم بازار مصوب شد؛

    اختصاص ۴۰ درصد نهاده ها به کارخانجات تولیدی خوراک دام و طیور/ انجام اصلاحات در سامانه بازارگاه برای خرید و فروش

    اختصاص ۴۰ درصد نهاده ها به کارخانجات تولیدی خوراک دام و طیور/ انجام اصلاحات در سامانه بازارگاه برای خرید و فروش

   ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا برنامه زمانبندی اجرای طرح اختصاص ۴۰ درصد نهاده ها به کارخانجات تولیدی خوراک دام و طیور را تا ابتدای سال آینده تهیه و ارایه دهد.

   به گزارش شاتا، در ستاد تنظیم بازار، درخواست انجمن کارخانجات تولیدی خوراک دام و طیور آبزیان، مبنی بر بلااستفاده ماندن کارخانجات خوراک دام به دلیل عدم تامین نهاده های دامی و مواد اولیه و همچنین پیشنهاد اختصاص درصدی از نهاده های دامی (ذرت و کنجاله) به کارخانجات تولیدی خوراک دام و طیور و واگذاری مسئولیت توزیع به این کارخانجات، تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و‌ تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

   در این ستاد، مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی پس از اصلاحات لازم در سامانه بازارگاه و ایجاد امکان خرید و فروش برای این کارخانجات در سامانه، مقدمات لازم را برای انجام درخواست انجمن فراهم نماید.

   وزارت جهاد کشاورزی همچنین برنامه زمانبندی پیاده سازی و اجرای طرح اختصاص ۴۰ درصد نهاده ها به کارخانجات تولیدی خوراک دام و طیور تا ابتدای سال آینده را تهیه و به جلسات آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه نماید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: