• تاریخ خبر: ۲۲ آذر ۱۳۹۵
   زمان خبر: 11:20

   تشکیل کمیته راهبری پروژه اکتشاف و تولید نفت و گاز در ایدرو

   رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با صدور حکمی دلیری معاون توسعه سرمایه گذاری های صنعتی ایدرو را مامور تشکیل کمیته راهبری پروژه اکتشاف و تولید نفت و گاز (E&P) نمود.
   تشکیل کمیته راهبری پروژه اکتشاف و تولید نفت و گاز در ایدرو

    به گزارش "شاتا" به نقل از ایدرو نیوز ، منصور معظمی در این حکم  با تأکید بر اهمیت تشکیل کمیته راهبری پروژه اکتشاف و تولید نفت (E&P) تصویب سیاست های مشارکت پیشبرد پروژه در ابعاد مختلف را از جمله وظائف کمیته مزبور برشمرد.
   در حکم  رئیس هیات عامل ایدرو آمده است: با عنایت به اهمیت و اولویت پروژه اکتشاف و تولید نفت و گاز (E&P)، ضروری است نسبت به تشکیل کمیته راهبری با ارکان و شرح وظایف ذیل اقدام لازم صورت پذیرد. شایسته است با همکاری اعضای کمیته بر اساس وظایف تخصصی هر حوزه و مشارکت جمعی از طریق برگزاری جلسات منظم دو هفته یکبار، حداکثر تلاش برای پیشبرد بهینه پروژه صورت پذیرد.
   بنابر این گزارش ارکان کمیته راهبری پروژه مذکور عبارت اند از : رییس هیات عامل (رییس کمیته) ، مجری/ شرکت مسئول پروژه (عضو) ، معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی(عضو و دبیر کمیته)، معاون برنامه‌ریزی(عضو)، معاون مالی و اقتصادی (عضو)، مدیر مرجع طرح در معاونت توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی(عضو)، ۳ نفر از خبرگان مرتبط با موضوع با حکم رییس هیات عامل(عضو) و مدیرعامل شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (عضو).
   گفتنی است وظایف کمیته راهبری این پروژه  بررسی و تصویب سیاست‌های مشارکت و پیشبرد پروژه در ابعاد مختلف فنی و اجرایی، اقتصادی، مالی، تکنولوژی و … بر اساس پیشنهاد دبیر کمیته ، بررسی و تصویب مدل اجرای پروژه و سازماندهی و ساختار پروژه بر اساس پیشنهاد دبیر کمیته/ مجری طرح ، بررسی و تایید شرکاء و تامین کنندگان مالی پروژه و بررسی و تصویب مطالعات توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی پروژه و انتخاب نهایی میادین می باشد.
   بررسی ریسک های پروژه و تصویب اقدامات لازم برای مواجهه با آنها، بررسی و تایید متن قراردادهای با کارفرما، شرکاء و تامین کنندگان مالی پروژه ، نظارت بر مراحل پیشرفت پروژه در ابعاد مختلف فیزیکی و مالی وبررسی و تصمیم گیری درخصوص سایر موارد به تشخیص و پیشنهاد دبیر یا رییس کمیته از دیگر وظایف این کمیته اعلام شده است.


    

   اشتراک گذاری در فارس توییتر   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در کلوب   اشتراک گذاری در افسران اشتراک گذاری در google+ اشتراک گذاری در telegram