• آمارهای بخشی صنعت، معدن و تجارت برای برنامه ملی آمار کشور تا پایان مهرماه نهایی می‌شود

   در جلسه کمیته آمارهای بخشی صنعت، معدن و تجارت اعلام شد:

   آمارهای بخشی صنعت، معدن و تجارت برای برنامه ملی آمار کشور تا پایان مهرماه نهایی می‌شود

    آمارهای بخشی صنعت، معدن و تجارت برای برنامه ملی آمار کشور تا پایان مهرماه نهایی می‌شود

   وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه آمارهای بخشی خود را تا آخر ماه تهیه و در اختیار مرکز آمار قرار می دهد تا در ردیف برنامه ملی آمار کشور به تصویب برسد.

   به گزارش شاتا، بر اساس تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برنامه ملی آمار کشور باید تا پایان امسال تدوین و ابلاغ شود که در همین راستا دستگاه‌های مختلف اجرایی باید برنامه آمارهای بخشی خود را تا افق 1400 تهیه و تدوین کنند.
   به همین دلیل کمیته آمارهای بخشی صنعت، معدن و تجارت با حضور رییس مرکز آمار به عنوان مسؤول تدوین برنامه ملی آمار ایران و دکتر رضا رحمانی به عنوان رییس کمیته آمارهای بخشی صنعت، معدن و تجارت برگزار شد  تا روی اهداف کلان، چارچوب‌ها و راهبردهایی که برای تدوین این برنامه به تصویب شورای عالی آمار رسیده است، بحث و تبادل نظر شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب این راهبردهای مصوب نسبت به تدوین برنامه آمار خود تا افق 1400 اقدام کند.
   شایان ذکر است که مجموعه اقدامات انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه در راستای برنامه های تدوین شده حوزه آمار کشور بود و در این جلسه نیز مقرر شد این وزارتخانه اجرای برنامه‌ها و اهداف خود را در همین مسیر برای ارایه آمار صنعت، معدن و تجارت تا افق 1400 ادامه دهد.
   گفتنی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه آمارهای بخشی خود را تا آخر ماه تهیه و در اختیار مرکز آمار قرار می دهد تا جزو برنامه آمار ملی آمار کشور به تصویب برسد.
   گالری
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
Page created in 2.5455889701843 seconds.
memoryUsage : 32974Kb