• تفاهمنامه همکاری مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تنباکوی معسل ایران امضا شد

   در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی؛

   تفاهمنامه همکاری مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تنباکوی معسل ایران امضا شد

   تفاهمنامه همکاری مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تنباکوی معسل ایران امضا شد

   تفاهمنامه ای شامل 15 ماده میان مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تنباکوی معسل ایران برای مدت یک سال به رسید.

   به گزارش شاتا، این تفاهم نامه در راستای اجرای سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی , بند الف ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه هیات وزیران به شماره 127675/ ت 50642 ه تاریخ 28/10/1393 در خصوص اصلاحات اداری و به منظور تقویت وظایف راهبردی ، سیاستگذاری ، برنامه ریزی، سازماندهی و کاهش فعالیتهای تصدی گری دستگاههای اجرایی ، حمایت از توانمندی سازی و توسعه فعالیت‌های بخش غیر دولتی امضا شده است.
   اهم موضوعات این تفاهمنامه شامل تبادل آمار و اطلاعات ، ارتقای سطح کیفی محصولات ، پیگیری اجرای ضوابط و دستورالعملهای مرکز ، همکاری انجمن در جهت برخورد با قاچاق محصولات تنباکویی ، بررسی‌های کارشناسی در جهت تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و بازرسیهای مشترک از واحدهای تولیدی است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: