• برگزاری جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت

   برگزاری جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت

   برگزاری جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت

   جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت در دوره جدید با حضور اعضاء منتخب برگزار شد.


   به گزارش شاتا در این نشست شجاعی برهان رئیس کمیته مذکور به بیان اولویت برنامه ها و تکالیف کمیته در راستای ارتقای سلامت نظام اداری و پیشگیری و مقابله با فساد و صیانت از حقوق مردم پرداخت.
   سید ضیائ الدین شجاعی برهان اعلام کرد : موضوع اجرای اقدامات در خصوص سلامت نظام اداری از برنامه های ویژه مقام عالی وزارت نیز هست .
   وی با تاکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندی توسط کلیه زیر مجوعه ها و بخش خصوصی تحت نظارت وزارت متبوع ، خواستار اهتمام جدی تمامی ارکان وزارت صنعت ، معدن و تجارت در این زمینه شد.
   شجاعی برهان همچنین تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه ، تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم ، بازنگری در قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و .... را از جمله مهمترین وظایف کمیته دانست .
   در ادامه مدیر کل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به تشریح اقدامات صورت گرفته این اداره کل در راستای برنامه های سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سال 1396 پرداخت.
   محمد رضا نجفی ارزیابی عملکرد بازرسان موضوع مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری ، تدوین و ابلاغ اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شناسایی گلوگاه های فساد در ستاد و مجموعه های تابعه و منشور حقوق شهروندی از جمله اقدامات این اداره کل برشمرد.
   وی همچنین اولویت اصلی این کمیته در سال 1397 را شناسایی و کنترل گلوگاه های فساد ، بسترها و زمینه های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در وزارت متبوع دانست .
   در این نشست همچنین تصمیماتی مبنی بر برگزاری هر دو هفته یکبار جلسات کمیته و پاسخگویی به شکایات و نیز همکاری مرکز حراست و اداره کل مذکور بمنظور هماهنگی و هم افزایی در تحقق اهداف و برنامه ها ی کمیته اتخاذ گردید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: