• واردات، ذخیره‌سازی و توزیع گوشت گوسفندی وارداتی با میانگین روزانه 120 تن در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز

   مدیرکل امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:

   واردات، ذخیره‌سازی و توزیع گوشت گوسفندی وارداتی با میانگین روزانه 120 تن در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز

   واردات، ذخیره‌سازی و توزیع گوشت گوسفندی وارداتی با میانگین روزانه 120 تن در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز

   مدیرکل امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز و خدمت‌رسانی بهتر به مردم شریف و براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار نسبت به واردات، ذخیره‌سازی مناسب و توزیع گوشت گوسفندی وارداتی با میانگین روزانه 120 تن در شبکه‌های مصوب (غرف سازمان میادین میوه و تره‌یار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنوف منتخب) با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام شد.

   به گزارش شاتا، محمد رضا کلامی گفت:دولت در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز و خدمترسانی بهتر به مردم شریف و براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار نسبت به واردات، ذخیرهسازی مناسب و توزیع گوشت گوسفندی وارداتی با میانگین روزانه 120 تن در شبکههای مصوب (غرف سازمان میادین میوه و ترهیار، فروشگاههای زنجیرهای و صنوف منتخب) با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از طریق مباشرین بخش خصوصی با همت وزارت جهاد کشاورزی (شرکت پشتیبانی امور دام، سازمانهای صنعت،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استانها و با تمرکز بر تأمین 30 درصد نیاز شهر تهران) جهت خارج نمودن تقاضای بالای این شهر از بازار دام کشور و متعادل نمودن نرخ دام زنده اقدام نموده است.

   وی افزود: دولت برای رسیدن ارزان گوشت قرمز تازه گوسفندی به مصرفکنندگان در دو قالب بستهبندی بهداشتی و فله نسبت به عرضه گوشت اقدام نموده و حدود 400 تومان در هر دلار و 4000 تومن در هر کیلوگرم گوشت در نرخ تعیین شده یارانه لحاظ و تأمین نموده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: