• تاکید برارتقاء بهره‌وری وکارآفرینی در ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر چهارمحال و بختیاری

   تاکید برارتقاء بهره‌وری وکارآفرینی در ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر چهارمحال و بختیاری

   نشست ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر ادارات و واحدهای تولیدی استان چهار محال وبختیاری تشکیل شد.

   رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان چهار محال وبختیاری گفت:این ستاد در زیر مجموعه معاونت دولت به مردم ، با تولیت این سازمان و عضویت 13 اداره دولتی دیگر فعالیت خود را آغاز کرد.

   سیدنعیم امامی همزمان بانخستین روزازهفته امربه معروف ونهی ازمنکر افزود: توجه به مسائل اقتصادی،افزایش راندمان کاری، حقوق شهروندی و ارتقاء بهره وری از مهمترین راهبردهای اجرایی این ستاد است.

   وی با بیان اینکه هم اکنون فشارشرایط اقتصادی برای مردم زیاد است ،گفت:نمایندگان امر به معروف و نهی از منکر این ستاد موظف به فرهنگ سازی در زمینه های شهروند مداری،مردم داری وکسب و کار،بهره وری و کارآفرینی هستند.

   جانشین دبیرستاد امربه معروف ونهی ازمنکر استان هم در این نشست گفت: امروزه چالش ومشکل نظام جمهوری اسلامی درمشکلات اقتصادی ومعیشت مردم و راه حل آن اقتصاد مقاومتی است.

   سرهنگ پاسدارسعیدی با اشاره به رویکرد مقام معظم رهبری ازسال 78 تاکنون در نامگذاری شعارهای سال با محوریت اقتصادی گفت: اگر دولت ها همراه با مردم عزم جدی دراجرای این نامگذاری ها راداشته باشند،این مشکلات درکشور به وجود نمی آید.

   سرهنگ پاسدار سعیدی گفت:اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم ساختن پایه های اقتصاد، بصورتی که با تصمیم گیری دیگران و تحریم کشور،اقتصاد ومعیشت مردم دچارتزلزل ومشکل نشود.

   وی افزود:درون زائی اقتصاد ازدل ظرفیت های خود کشور و مردم می جوشد،رشد نهال اقتصاد به امکانات کشور واتکاء به ظرفیت های داخلی است.

   وی گفت:اقتصاد مقاومتی درکشور به دلایلی از جمله : ظرفیت بزرگ نیروی انسانی، زیرساخت های سخت افزاری ونرم افزای وموقعیت جغرافیایی قابلیت اجراء وتحقق دارد.

   سرهنگ سعیدی همچنین گفت:درروایات ازامام محمد باقر(ع)درباره چرایی واهمیت این فریضه آمده است،امربه معروف ونهی ازمنکر راه انبیاء ،شیوه صالحان و وظیفه ای است که به برکت آن سایر واجبات از جمله:راه ها امن،تجارت ها حلال،ظلم رفع،زمین آباد پایدار و ازدشمنان انتقام گرفته می شود .

   درپایان این نشست سیدنعیم امامی بعنوان رییس ستادوجناب آقای محمد رضا نجفی بهزادی هم بعنوان دبیرامربه معروف ونهی ازمنکرادارات تولیدی وکارخانجات استان معرفی شدند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: