• حمایت 156 میلیارد ریالی ایمیدرو برای توسعه ارتباط با دانشگاه

   حمایت 156 میلیارد ریالی ایمیدرو برای توسعه ارتباط با دانشگاه

   حمایت 156 میلیارد ریالی ایمیدرو برای توسعه ارتباط با دانشگاه

   ایمیدرو طی سال های 92 تا 96، بیش از 156 میلیارد ریال برای توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه از محل ماده 17 اساسنامه خود هزینه کرده است.

   به گزارش شاتا، حوزه آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو طی سال های 92 تا 96، افزون بر 156 میلیارد و 134 میلیون ریال برای اجرای قراردادهای پژوهشی بادانشگاه ها، حمایت از همایش ها، کتاب، پایان نامه و غیره هزینه کرد.

   این هزینه ها طی قراردادهایی با دانشگاه های ایران پرداخت شده است.

   هزینه های صورت گرفته با دانشگاه های مذکور شامل 47 میلیارد و 144 میلیون ریال برای قراردادهای پژوهشی، 26 میلیارد و 384 میلیون ریال برای حمایت از 101 همایش و کتاب و نیز 28 میلیارد و 815 میلیون ریال برای حمایت از 501 پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی بوده است.

   همچنین 20 میلیارد و 740 میلیون ریال در قالب تجهیز تخصصی دانشگاه ها، 15 میلیارد ریال برای توسعه نهادهای مشترک با دانشگاه ها، 4 میلیارد و 451 میلیون ریال برای تبصره 10 و نیز 13 میلیارد و 600 میلیون ریال برای انجام قراردادهای آموزشی هزینه شده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: