• رییس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه منصوب شد.

   با حکم دکتر رحمانی:

   رییس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه منصوب شد.

   رییس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه منصوب شد.

   با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت محسن دارابی به عنوان رییس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه منصوب شد.

   به گزارش شاتا، در بخشی از این حکم آمده است: مقتضی است براساس وظایف و تکالیف ابلاغی، نسبت به برنامه ریزی و طراحی شیوه‌های روزآمد، بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی نیروی انسانی و سازماندهی امکانات و ظرفیت‌های موجود، در راستای تحقق اهداف سازمانی اقدام نمایید.

   ایجاد تحرک و پویایی در نهادهای صنعتی، معدنی و تجاری از طریق ارتقاء دانش فنی، تعامل و همکاری مناسب با تشکل‌های تخصصی غیردولتی و مردم نهاد، شناسایی و ساماندهی واحدها و طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری منطقه، ارتقاء نظام مهندسی صنعت و معدن برای تولید صادرات محور با هدف افزایش توان ارزآوری، مورد تأکید است.

   بدیهی است هماهنگی و تعامل مناسب با دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی، هماهنگ‌سازی و تقویت تشکل‌های تخصصی غیردولتی، بهره‌گیری از ظرفیت ها و نظارت مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی، دستیابی به اهداف تعیین شده را بیش از بیش محقق خواهد ساخت.

   انتظار دارم با تکیه بر اصول قانو مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی، ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات و با برنامه ریزی و نظارت صحیح و اتخاذ تصمیم اصولی و به هنگام، در جهت ایفای وظایف، اقدام نمایید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: