• سرمایه های صنعت بیمه به سمت تولید سوق پیدا کند

   زرندی پیشنهاد داد:

   سرمایه های صنعت بیمه به سمت تولید سوق پیدا کند

   سرمایه های صنعت بیمه به سمت تولید سوق پیدا کند

   معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی در اقتصاد بسیار مهم است و باید تلاش کنیم بخشی از سرمایه های موجود در این بخش را به طرف تولید سوق دهیم.

   به گزارش شاتا، سعید زرندی گفت: در برنامه ششم از بیمه مرکزی خواسته شده است، استفاده از منابع این بخش در راستای تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی انجام شود.

   وی گفت: با توجه به ساختار مالکیت موسسات بیمه و وابستگی آن ها به بانک ها، بخشی از منابع موسسات بیمه ای، درسپرده گذاری بانکی است. بنابراین پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت تعیین سقف برای سپرده گذاری منابع مالی موسسات بیمه نزد بانک ها و موسسات اعتباری کشور است. به این ترتیب بخش بیشتری از منابع تجهیز شده، با اطمینان بیشتر صرف تامین مالی بخش های مولد اقتصاد کشور شوند.

   معاون طرح و برنامه تاکید کرد: در دنیا بخش سرمایه گذاری شرکت های بیمه به اندازه ای قوی است که عمده هزینه عملیاتی شرکتهای بیمه از محل درآمدهای سرمایه گذاری تامین می شود و از زاویه بخش تولید نیز، شرکتهای بیمه جزء اصلی ترین تامین کنندگان مالی پروژه های بزرگ و بلندمدت اقتصادی محسوب می شوند.
   وی تصریح کرد:ساختار سرمایه گذاری برای شرکت های بیمه باید تغییر کند تا بیمه ها ترغیب شوند، بصورت حرفه ای به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در حوزه های مولد تولیدی ورود کنند.
   معاون طرح و برنامه خاطر نشان کرد: وزارت صنعت،معدن و تجارت،آمادگی تعامل کامل با شرکت های بیمه و معرفی پروژه های سودآور و اولویت دار برای سرمایه گذاری مستقیم را دارد.
   زرندی گفت: پروژه های مذکورمی توانند در قالب مشارکت در ساخت (پروژه های دارای درصد پیشرفت فیزیکی بالا)، جذب منابع جهت سرمایه در گردش و همچنین جذب منابع در راستای توسعه، بازسازی و نوسازی و سایر انواع سرمایه گذاری های مستقیم به عنوان طرف سرمایه پذیر شرکت های بیمه باشند .
   وی در پایان تاکید کرد: رویکرد جدید ما ، استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی برای تولید است و به دنبال استفاده از همه ظرفیتهای اقتصادی همچون ، بورس ، بیمه و... باشیم که البته این امر مستلزم فرهنگ سازی در فعالان صنعتی نیز می باشد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: