• شفاف سازی مهم ترین عامل ارتقای سلامت اداری است

   دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم عنوان کرد :

   شفاف سازی مهم ترین عامل ارتقای سلامت اداری است

   شفاف سازی مهم ترین عامل ارتقای سلامت اداری است

   دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم گفت : با شفاف سازی امور ، آموزش همکاران ، اطلاع رسانی دقیق و اصلاح روش ها ، سلامت اداری محقق می شود .

   اکبر صادقی در گفتگو با شاتا از برنامه ریزی دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با فساد خبر داد و گفت: به منظور اجرایی کردن بند 18 از شماره بندهای مرتبط با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید و برنامه های مقام عالی وزارت و در سالی که بنام رونق تولید نامگذاری شده، اقدام به تعریف پروژه شفاف سازی و ارتقای سلامت اداری کرده ایم.
   او افزود: این پروژه با رویکرد سنجش فساد و سلامت اداری جهت نظارت ، پیشگیری و ارتقاء سلامت اداری و کاهش فساد و همچنین ارتقاء شناخت ، آگاهی بخشی و جلب اعتماد و حمایت عمومی از برنامه های ضد فساد خواهد بود.
   صادقی درباره اهداف این پروژه اظهار کرد: «شفاف سازی قوانین ، مقررات ، فرآیندها و اقدامات»، «پاسخگویی بدون تبعیض به درخواست خدمات مراجعین »، «افزایش بهره وری و میزان اثربخشی و کارایی وزارت متبوع»، «ایجاد و تقویت مستمر توان سازمانی و مردمی پیشگیری از وقوع فساد»، «شناسایی و اقدام قانونی در برخورد با مرتکبین فساد با همکاری حراست ، تخلفات اداری »، « بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری ، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان» و « سنجش و آسیب شناسی سلامت اداری از طریق اجرای الگو» بندهایی از پروژه دفتربازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با فساد است.
   مدیر کل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات افزود: «تحلیل نتایج حاصل از سنجش و ارائه گزارش های مدیریتی »، «شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود و ارائه راهکارهای ارتقای سلامت اداری در سطح وزارت متبوع »، «پیگیری برنامه های بهبود حاصل از ارزیابی حوزه ها » و «پیش بینی نظام و ایجاد سازوکار تشویق برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری» از دیگر اهداف این اداره کل در راستای پروژه شفاف سازی و مقابله با فساد است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: