• سازمان ها و شرکت های وزارت صمت پاسخگوی عملکرد خود باشند/رضایت مردم محور است 

      وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای معاونین تاکید کرد : 

      سازمان ها و شرکت های وزارت صمت پاسخگوی عملکرد خود باشند/رضایت مردم محور است 

        سازمان ها و شرکت های وزارت صمت پاسخگوی عملکرد خود باشند/رضایت مردم محور است 

      سازمان ها، موسسات و شرکت های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله خودروسازان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و نباید تصمیمی اتخاذ کنند که منجر به نارضایتی مردم و مشتریان شود. 

      به گزارش شاتا، رضا رحمانی در جلسه شورای معاونین با بیان این مطلب گفت: ما نسبت به مسوولیتی که داریم پاسخگو هستیم و موسسات و شرکت های مختلف به خصوص خودروسازان نیز باید پاسخگوی فعالیت و عملکرد خود باشند.
      وی ادامه داد: در تصمیمات خود تاکنون سعی کردیم که رضایت مردم را تامین کنیم، البته زمانی که موضوعی به صورت دستورالعمل و ضابطه درآمد باید به آن احترام گذاشت.
      رحمانی با اشاره به ضرورت ارتقای ساخت داخل محصولات، تصریح کرد: واردات هر کالایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می شود، باید ممنوع شده و یا تعرفه آن افزایش یابد.
      او افزود: به منظور پیگیری طرح های مختلف صنعت، معدن و تجارت به خصوص در استان های کمتر توسعه یافته، پکیج های استانی تعریف می شود.
      وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پکیج استان ها اظهار کرد: در این طرح استان ها به سه بسته شامل 10 استان با محوریت استان های کمتر توسعه یافته تقسیم شده است تا بتوانیم طرح های مختلف را پیگیری کنیم.
      وی افزود: باید یک فرصت مشترک برای استان های مختلف تعریف شده و هر استان مسئول پیگیری این طرح ها باشد.
      رحمانی با اشاره با مذاکرات هیات پاکستانی گفت: در این مذاکرات درباره تجارت آزاد، تجدید نظر در تعرفه ترجیحی و حوزه بانکی بحث و گفتگو شد.
      وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: امیدواریم با اجرایی شدن مذاکرات سطح تجارت بین دو کشور به بالاترین میزان خود برسد.
      وی همچنین به سفر به آذربایجان اشاره کرد و گفت: در این سفر نیز دستاوردهای خوبی داشتیم که ایجاد شهرک صنعتی مشترک از جمله آنهاست.

      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی: