• بانک سینا و پست بانک بیشترین ضمانت نامه های بانکی را پذیرش کردند

   صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اعلام کرد:

   بانک سینا و پست بانک بیشترین ضمانت نامه های بانکی را پذیرش کردند

   بانک سینا و پست بانک بیشترین ضمانت نامه های بانکی را پذیرش کردند

   بانک سینا و پست بانک با پذیرش بیشترین ضمانت نامه های بانکی، در سال 97 پیشتاز بودند.

   به گزارش شاتا، حدود 93 فقره انواع ضمانت نامه در سال گذشته برای بانک های طرف همکاری با صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صادره شده است که 54 مورد آن متعلق به بانک سینا و پست بانک است.

   مطابق این گزارش، در سال 97 بیشترین تعداد ضمانت نامه صادره صندوق متعلق به بانک سینا با 29 فقره ضمانت نامه به مبلغ 340 میلیارد ریال و پست بانک با 25 فقره ضمانت نامه به مبلغ 130 میلیارد ریال بوده است.

   گفتنی است در سال 97 از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک جمعاً مبلغ 868 میلیارد ریال انواع ضمانت نامه صادر شده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: