• توسعه صنایع منوط به تداوم حمایت های جدی است

   مدیر بازرگانی مس آذربایجان عنوان کرد :

   توسعه صنایع منوط به تداوم حمایت های جدی است

   توسعه صنایع منوط به تداوم حمایت های جدی است

   سخاوت خیرخواه، کارشناس مسائل صنعتی و « مدیر بازرگانی مس آذربایجان» در میزگرد بررسی مشکلات تولید و چالش های توسعه آذربایجان شرقی در« خانه تبریز» گفت: صنایع مادر استان در سایه غفلت مدیران در ۱۵ سال اخیر از امر خصوصی سازی آسیب جدی دیده است. راهکار پیشگیری از چنین آسیبی، ایجاد کمیته پایش در اتاق بازرگانی طبق تبصره ماده ۹۱ قانون سیاست های اجرایی اصل۴۴ قانون اساسی است.

   به گزارش شاتا، وی افزود: فرصت های توسعه صنعتی در استان آذربایجان شرقی باقیست به شرطی که مدیری توسعه گر و آشنا به ظرفیت ها، سکاندار آن شود.

   خیر خواه ادامه داد: صدای شکستن استخوان های تولید کننده را در جریان بحران های اقتصادی و در طی دو سال فعالیت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به کررات شنیده ام و در رسیدگی مشکلات بیش از ۱۷۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط استان به اراده پولادین صنعتگر آذربایجانی پی برده ام که اگر حمایتی جدی از این صنعتگران تداوم داشته باشد،جهش و توسعه صنعتی شکل می گیرد.

   این مسئول تاکید کرد: بانک ها باید تولید را عامل نجات خود دانسته و مالیات و بیمه هم بایستی یقه تولید را مدتی رها کنند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: