• رییس سازمان صمت استان بوشهر در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان با حضور وزیر صمت:

   پایانه صادراتی مواد معدنی در بوشهر راه بیفتد / راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی شمال بوشهر به توسعه متوازن صنعتی این استان کمک می کند

   پایانه صادراتی مواد معدنی در بوشهر راه بیفتد / راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی شمال بوشهر به توسعه متوازن صنعتی این استان کمک می کند

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر در بندر دیلم به توسعه متوازن صنعتی در این اسنان کمک خواهد کرد.

   به گزارش شاتا، سید حسین حسینی در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، افزود: جایگاه صنعتی استان با لحاظ کردن مناطق ویژه رتبه چهارم کشوری و بدون در نظر گرفتن این مناطق رتبه ۲۱ کشور است.

   او با بیان اینکه بیشترین سرمایه گذاری صنعتی در عسلویه انجام شده است، ادامه داد: بعد از عسلویه بندر دیر به علت وجود کارخانه متانول کاوه دارای بیشترین سرمایه گذاری صنعتی است.


   راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی شمال بوشهر به توسعه متومتوازن صنعتی این استان کمک می‌کند
   رییس سازمان صمت استان بوشهر، با تاکید بر ضرورت توسعه متوازن صنعتی در این استان ، اضافه کرد: ارزیابی زیست محیطی و راه اندازی متطقه ویژه اقتصادی شمال استان در بندر دیلم به توسعه متوازن صنعتی در این استان کمک شایانی می کند.

   پایانه صادراتی مواد معدنی در بوشهر راه بیفتد
   حسینی با تاکید بر اینکه پایانه صادراتی ویژه مواد معدنی باید در این استان راه اندازی شود، گفت: راه اندازی خط ترانزیت بوشهر و دوحه قطر نیز به افزایش صادرات از بندر بوشهر بهبود خواهید بخشید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: