• براساس ارزیابی کمیته علمی بزرگداشت هفته پژوهش صورت گرفت:

   انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان به عنوان سازمان برتر کشور

   انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان به عنوان سازمان برتر کشور

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: براساس انتخاب ستاد کمیته علمی بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری صنعت و معدن و تجارت در سال 98 سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بعنوان سازمان برتر کشور انتخاب شد.

   به گزارش شاتا، محمدرضا صفی خانی اظهار داشت: هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری روز دوشنبه مورخ ۲۵ آذر برگزار و و بر اساس انتخاب ستاد و کمیته علمی بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۸ از سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان به عنوان سازمان صنعت معدن و تجارت برتر تقدیر به عمل می آید.

   وی تصریح کرد :در این جشنواره از سه واحد صنعتی استان، مجتمع دانش بنیان کشت و صنعت خرمان از لحاظ محصول؛ مخاط چسب آهسته و ضدعفونی و ضد التهاب دهانی (موکودتتول) آن شرکت به عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی صنعتی ومعدنی کشور- مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنایع یخچال سازی لرستان به عنوان مرکز علمی کاربردی برتر - و شرکت مهندسین مشاور آمار پردازان فراز به عنوان واحد فنی مهندسی برتر انتخاب گردیده اند و در مراسم هشتمین جشنواره پژوهش فناوری از آنها تقدیر به عمل می آید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: