• با حکم رضا رحمانی انجام شد:

   انتصاب رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد

   انتصاب رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد

   وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی سالار حسین پور را به سمت رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

   به گزارش شاتا،در این حکم آمده است:مقتضی است براساس وظایف و تکالیف ابلاغی،نسبت به برنامه ریزی و طراحی شیوه های روزآمد،بهره گیری از توان علمی و تخصصی نیروی انسانی وسازماندهی امکانات و ظرفیت های موجود،در راستای تحقق اهداف سازمانی اقدام نمایید.

   وی در این حکم ایجاد تحرک و پویایی در نهادهای صنعتی،معدنی و تجاری از طریق ارتقاء دانش فنی،تعامل و همکاری مناسب با تشکل های تخصصی غیر دولتی و مردم نهاد،شناسایی و ساماندهی واحدها و طرح های صنعتی،معدنی و تجاری منطقه،ارتقاء نظام مهندسی صنعت و معدن برای تولید صادرات محور با هدف افزایش توان ارزاوری مورد تاکید قرار داده است.
   در بخش دیگر این حکم آمده است:بدیهی است هماهنگی و تعامل مناسب با دستگاه های حاکمیتی و اجرایی ، هماهنگ سازی و تقویت تشکل های تخصصی غیر دولتی،بهره گیری از ظرفیت ها و نظارت موثر برفعالیت های اقتصادی،دستیابی به اهداف تعیین شده را بیش از پیش محقق خواهد ساخت.

   رحمانی در این حکم تصریح کرده است انتظار دارم با تکیه براصول قانون مداری،اعتدال گرایی و منشور اخلاقی،ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات با برنامه ریزی و نظارت صحیح و اتخاذ تصمیم اصولی و به هنگام ،در جهت ایفای وظایف اقدام نمایید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: