• نیازمند بازمهندسی در تعاملات دولت و بخش خصوصی برای تحقق جهش هستیم/ روند صدور مجوزها و اعمال نظارت ها بر کسب و کارهای مهم باید تسهیل شود

   نایب رییس اول اتاق ایران در مراسم روز ملی صنعت و معدن:

   نیازمند بازمهندسی در تعاملات دولت و بخش خصوصی برای تحقق جهش هستیم/ روند صدور مجوزها و اعمال نظارت ها بر کسب و کارهای مهم باید تسهیل شود

   نیازمند بازمهندسی در تعاملات دولت و بخش خصوصی برای تحقق جهش هستیم/ روند صدور مجوزها و اعمال نظارت ها بر کسب و کارهای مهم باید تسهیل شود

   نایب رییس اول اتاق ایران در مراسم روز ملی صنعت و معدن تصریح کرد: نیازمند یک بازتعریف و بازمهندسی در تعاملات دولت و بخش خصوصی برای تحقق جهش تولید هستیم.

   به گزارش شاتا، حسین سلاح ورزی در این مراسم با تاکید بر این مطلب، بیان کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تنها راه برون رفت از مشکلات کشور موضوع جهش تولید است.

   وی با تاکید بر اینکه نیازمند یک بازتعریف و بازمهندسی در تعاملات دولت و بخش خصوصی برای تحقق جهش تولید هستیم، ادامه داد: با توجه به اینکه منابع ارزی نفتی مثل گذشته وجود ندارد، باید بدنبال مسیرهای دانش بنیان برای تحقق جهش تولید باشیم.

   نایب رییس اول اتاق ایران گفت: مهمترین کالای عمومی امنیت است و‌ مهمترین بخش آن امنیت اقتصادی است.

   سلاح ورزی تصریح کرد: برای تحقق جهش تولید باید دولت به موضوع امنیت اقتصادی توجه جدی داشته باشد و یک فضای قابل اطمینان و قابل پیش بینی و قابل برنامه ریزی برای بخش خصوصی به وجود آید.

   روند صدور مجوزها و اعمال نظارتها بر کسب و کارهای مهم باید تسهیل شود

   وی با بیان اینکه از تجربه کرونا برای جهش تولید می توان استفاده کرد، گفت: پیشنهاد این است که در خصوص کسب و‌ کارهای موثر و‌ مهم در روند صدور مجوزها و اعمال نظارتها تسهیل گسترده تری بوجود آید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: