• سازمان مدیریت صنعتی مشمول تعرفه ترجیحی اینترنت شد

   سازمان مدیریت صنعتی مشمول تعرفه ترجیحی اینترنت شد

   سازمان مدیریت صنعتی مشمول تعرفه ترجیحی اینترنت شد

   با پیگیری و تعاملات انجام شده با سازمان فناوری اطلاعات، نام سازمان مدیریت صنعتی در فهرست شرکت های مشمول تعرفه ترجیحی اینترنت قرار گرفت.

   به گزارش شاتا، بر این اساس هزینه اینترنت دانشجویان و اساتیدی که از سامانه آموزش های مجازی سازمان مدیریت صنعتی استفاده می کنند، معادل 50 درصد هزینه اینترنت بین الملل محاسبه خواهد شد.

   ارائه آموزش های تخصصی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با استفاده ظرفیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری های نوین، در مواردی که امکان برقراری دوره حضوری فراهم نباشد همچون شرایط همه گیری کرونا از جمله فعالیت های سازمان مدیریت صنعتی است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: