• "دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم" و" ناظر ارشد قانون مدیریت خدمات کشوری" منصوب شد

   با حکم سرپرست وزارت صمت صورت گرفت ؛

   "دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم" و" ناظر ارشد قانون مدیریت خدمات کشوری" منصوب شد

   "دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم" و" ناظر ارشد قانون مدیریت خدمات کشوری" منصوب شد

   طی احکامی جداگانه از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت سعید یزدانفر به عنوان "دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم" و" ناظر ارشد قانون مدیریت خدمات کشوری" منصوب شد.

   به گزارش شاتا، مدرس خیابانی در این حکم آورده است:

   در اجرای تصویب نامه شماره 192087/ت50328ه مورخ 1392/12/28 هیأت محترم وزیران و بخشنامه شماره 13472/93/200 مورخ 1393/10/07 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور،به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان "دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم" منصوب می نمایم.

   در بخش دیگر این حکم آمده است:

   امید است با مشارکت فعال و پر تلاش ویژه با همکاری سایر اعضای کمیته در چارچوب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390) و آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه و همچنین مصوبات کمیته پیگیری موضوع بند (الف)ماده «1» آیین نامه مذکور،برنامه ریزی و اقدام لازم معمول و عملکرد کمیته را هر سه ماه یکبار به اینجانب گزارش نمایید.

   در حکم دیگر مدرس خیابانی آمده است: در راستای اجرای ماده (20)دستورالعمل اجرایی مواد (91)و(92) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 82532 مورخ 27/02/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور، جنابعالی را به عنوان "ناظر ارشد" مواد مندرج در قانون مذکور منصوب می نمایم.

   امید است با اتکال به خداوند متعال با برنامه ریزی ،آموزش ،سازماندهی،هماهنگی،هدایت و نظارت بر عملکرد بازرسان در چارچوب دستورالعمل ها و مصوبات در تحقق ارتقای سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم موفق و موید باشید.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: