• ایجاد رویکرد سیستماتیک در اجرا و نظارت بر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی در وزارت صمت براساس برنامه جامع مدیریت HSEE/ ارزیابی مستمر و پایش عملکرد، نظارت بر حسن اجرای برنامه HSEE در واحدهای صنعتی و معدنی

   مدیرکل دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صمت:

   ایجاد رویکرد سیستماتیک در اجرا و نظارت بر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی در وزارت صمت براساس برنامه جامع مدیریت HSEE/ ارزیابی مستمر و پایش عملکرد، نظارت بر حسن اجرای برنامه HSEE در واحدهای صنعتی و معدنی

   ایجاد رویکرد سیستماتیک در اجرا و نظارت بر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی در وزارت صمت براساس برنامه جامع مدیریت HSEE/ ارزیابی مستمر و پایش عملکرد، نظارت بر حسن اجرای برنامه HSEE در واحدهای صنعتی و معدنی

   مدیرکل دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح برنامه جامع مدیریت HSEE تاکید کرد: هدف این برنامه ایجاد هماهنگی، هم افزایی و رویکرد سیستماتیک در اجرا و نظارت بر برنامه های امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی در وزارت صمت و سازمانهای تابعه و وابسته در راستای بهبود و ارتقای وضع موجود است.

   به گزارش شاتا، کتایون نعمت پور گفت: در تنظیم این سند، اسناد راهبردی و بالادستی مانند اصل ۲۹ و اصل ۵۰ قانون اساسی، سند چشم انداز 1404 ، برنامه های پنج ساله توسعه کشور، مصوبات شورای عالی HSEE و همچنین مجموعه قوانین و مقررات ملی در این حوزه ها مد نظر قرار گرفته است.

   وی افزود: بر اساس این سند سازمان های تابعه و وابسته و شرکتهای تحت پوشش موظف به رعایت و اجرای مصوبات آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با حوزه‌های بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی در سازمان‌های مربوطه هستند.

   نعمت پور ادامه داد: سازمان های تابعه و وابسته موظفند با همکاری امور HSEE بر اساس سیاست‌های ابلاغ شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ایجاد، توسعه و استقرار نظام مدیریت تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه در حیطه نظارتی خود اقدام نمایند.

   مدیرکل دفتر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صمت تاکید کرد: ارزیابی، پایش عملکرد، نظارت بر حسن اجرای برنامه HSEE واحدهای صنعتی و معدنی به طور مستمر از سوی سازمان های تابعه و وابسته انجام می شود.

   وی گفت: تهیه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل های لازم بر اساس برنامه ستادی، عملیاتی و نقشه راه HSEE وزارت صنعت، معدن و تجارت با پشتیبانی و حمایت دفتر HSEE انجام می پذیرد.

   مدیرکل دفتر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دستورالعمل های ابلاغی شامل دستاوردهای عمومی از جمله نحوه نظارت، ارزیابی و ممیزی پایش عملکرد، تهیه شناسنامه از معیارها و شاخص های عملکردی مبتنی بر آموزش، مدیریت و پاسخ در شرایط اضطراری و همچنین دستورالعمل های تخصصی مرتبط با حوزه های تخصصی بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی تعریف شده و در حال اجرا می باشند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: