•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین از ۲۵۰ مصوبه در بخش رفع موانع واحدهای تولیدی که 65 درصد آنها اجرایی شده اند خبر داد.
   معاون وزیر صمت :
   زرندی گفت : امسال احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی با ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
   معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: در سال رونق تولید حمایت از واحدهای فعال صنعتی و تولیدی در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد.
   معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: در حال حاضر ۴۶۶ خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده و ۹۷ واحد به پایان رسیده و برای کمک به تولید و اشتغال امسال هم ۴۰ خوشه جدید راه اندازی می شود.

   با حضور معاون وزیر صمت انجام شد:
   با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون صنایع سازمان صنایع کوچک کشور از یک واحد تولید رزین های سنتزی در شهرک صنعتی کاسپین قزوین بهره برداری شد.
   زرندی در نشست با عاملین توسعه خوشه های کسب و کار استان قزوین:
   معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت: از مهمترین مشکلاتی که در بخش تولید با آن مواجه هستیم موضوعات بازاریابی و نوآوری است که با توسعه خوشه های صنعتی می توان آن را مدیریت کرد.
   رئیس سازمان صمت قزوین گفت: از پرداخت ۲۹۵ فقره تسهیلات بهین یاب به مبلغ ۳۸۴ میلیارد تومان از ابتدای امسال در استان قزوین خبر داد.
   با حضور رئیس و معاونین سازمان صمت :
   با حضور رئیس و معاونین سازمان صمت میزخدمت در محل نماز جمعه قزوین تشکیل شد.
   مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین روز جمعه در میز خدمت پاسخگوی سوالات نمازگزاران جمعه خواهند بود.
   رئیس سازمان صمت قزوین ازپرداخت ۲۹۴ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۸۳ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی در استان قزوین خبرداد.