•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به روند روبه رشد داخلی سازی قطعات استراتژیک صنعتی در استان گفت: نهضت داخلی سازی قطعات مورد نیاز و اساسی صنعت درقم روند مطلوبی به خود گرفته است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم،‌ تعامل شکل گرفته میان مراکز علمی و صنعتی استان را بی نظیر دانست و گفت: قرارداد 25طرح مورد نیاز صنعت استان میان دانشگاه‌های مادر قم و واحدهای صنعتی امضا شد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم از فعال شدن ۱۰ معدن استان که در سال ۹۷ غیرفعال شده بود خبر داد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: واحدهای تولیدی پرخطر به خصوص واحدهای شیمیایی را در استان شناسایی کردیم و نظارت بر این واحدها را تشدید کردیم.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در خصوص روند جذب سرمایه گذاری در استان بیان کرد: در 6 ماه نخست سال جاری 421 فقره درخواست احداث واحد تولیدی با سرمایه گذاری یک هزار و 991 ریال و پیش بینی اشتغال 7 ...
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، میزان صادرات استان قم در شش ماه نخست سال جاری را به ارزش ۱۱۷ میلیون دلار و وزن ۱۱۱.۵ هزار تن دانست.
   رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قم از خارج شدن ۴۰ واحد تولیدی از تملک بانک‌ها و تعیین تکلیف ۵۴ واحد دیگر در استان خبر داد

   رییس سازمان صنعت ،معدن وتجارت قم گفت: صنایع مادر،‌ تکمیل حلقه های تولید و صنایع با فناوری پیشرفته و همچنین کم آب بر، از اولویت های سرمایه گذاری در قم است.
   برای دومین سال متوالی؛
   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در میان دستگاه‌های اجرایی این استان، به‌عنوان دستگاه برتر در محور شاخص های ارزیابی وعملکرد، شناخته و معرفی شد
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: یک هزار و ۵۰۰ اشتغال غیرمستقیم به‌واسطه بهره‌برداری از ۱۷ طرح صنعتی در سطح استان ایجادشده است.