•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از ساخت کامل کارخانه تولید کاتد مس با استفاده از توان داخل خبر داد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از واگذاری دو پهنه بزرگ معدنی جنوب کرمان به کنسرسیوم اکتشاف معدنی پایا خبر داد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از کسب رتبه نخست کشور در دریافت حقوق دولتی از معادن طی 4 ماهه اول امسال خبر داد.
   معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از توزیع 100 هزار جلد دفترچه دانش آموزی با نرخ دولتی در جنوب کرمان خبر داد.
   معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از معرفی 21 واحد متخلف صنفی طی بازرسی های ویژه بازگشایی مدارس از شهرستان عنبرآباد به تعزیرات حکومتی خبر داد.
   معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از شانزدهم شهریور ماه خبر داد.
   برای سومین سال
   سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان برای سومین سال رتبه برتر جشنواره شهید رجایی استان کرمان را در حوزه پیشبرد برنامه های اقتصاد مقاومتی کسب کرد.
   با حضور رییس سازمان صمت جنوب کرمان
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از بررسی روند و مسائل مربوط به تولید و توزیع فرم مدارس در جیرفت خبر داد.
   معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از شناسایی 16 واحد صنفی متخلف در شهرستان قلعه گنج خبر داد.
   با تلاش سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان:
   اولین جلسه مستقل کمیسین نظارت بر اصناف جنوب کرمان در جیرفت برگزار شد.