•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: امسال یکهزار و ۸۴۷ گزارش مردمی برای شکایت از تخلف واحدهای صنفی توسط سامانه ۱۲۴ دریافت شده است.

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان :
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: امسال یک هزار و ۸۴۷ گزارش مردمی برای شکایت از تخلف واحدهای صنفی توسط سامانه ۱۲۴ دریافت شده است.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان اعلام کرد:
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان گفت: بازرسی های بازار پس از تغییر قیمت بنزین به صورت مستمر در حال انجام است و از آبان ماه تاکنون، بیش از سه هزار بازرسی از بازار کالا و خدمات استان صورت ...
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: مهم‌ترین شاخص در ارتقاء وضعیت سرمایه‌گذاری میزان صدور پروانه بهره‌برداری است که در استان لرستان این شاخص در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۱۵۳ درصد افزایش داشت.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: بازرسی های بازار پس از تغییر قیمت بنزین به صورت مستمر در حال انجام است و از آبان ماه تاکنون، بیشترین تخلف کشف شده مربوط به تاکسی سرویس ها بوده است.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: مهم‌ترین شاخص در ارتقاء وضعیت سرمایه‌گذاری میزان صدور پروانه بهره‌برداری است که در استان ۱۵۳ درصد رشد دارد.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان اعلام کرد:
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: رانندگان حمل و نقل عمومی این استان برای دریافت سهمیه بنزین به سامانه "ایرانیان اصناف" مراجعه کنند.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: با توجه به تغییر نرخ بنزین و احتمال سودجویی برخی افراد، ۲۵ تیم نظارتی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‎ها در استان تشکیل و فعال شد.
   رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان خبر داد :
   رییس سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان از راه انداری سامان کاشی بروجرد تا پایان سال جاری خبر داد.
   رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان لرستان با بیان اینکه ۲۴ واحد صنعتی از ابتدای امسال با ۹۰ فرصت شغلی به بهره ‎برداری رسیده است، گفت: برای راه ‎اندازی این واحدها 1082 میلیارد ریال تسهیلات لحاظ شده ...