•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   رئیس سازمان صمت لرستان گفت: نیاز بازار از قبل پیش‌بینی شده، بنابراین باید با تعامل دولت، بخش خصوصی، و گروه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بایستی نیازها را شناسایی و تولید محصولات نیاز بازار اولویت قرار ...
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بر ضرورت ساماندهی کمیته‌های زیرمجموعه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این استان تاکید کرد.
   براساس ارزیابی کمیته علمی بزرگداشت هفته پژوهش صورت گرفت:
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: براساس انتخاب ستاد کمیته علمی بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری صنعت و معدن و تجارت در سال 98 سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بعنوان سازمان برتر کشور انتخاب شد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از تشکیل ۸۵۸ فقره پرونده تخلفاتی حوزه گندم، آرد و نان در این استان خبر داد.
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان خبر داد:
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از انجام ۷۱ هزار مورد بازرسی از سطح واحدهای صنفی این استان خبر داد.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: امسال یکهزار و ۸۴۷ گزارش مردمی برای شکایت از تخلف واحدهای صنفی توسط سامانه ۱۲۴ دریافت شده است.

   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان :
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: امسال یک هزار و ۸۴۷ گزارش مردمی برای شکایت از تخلف واحدهای صنفی توسط سامانه ۱۲۴ دریافت شده است.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان اعلام کرد:
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان گفت: بازرسی های بازار پس از تغییر قیمت بنزین به صورت مستمر در حال انجام است و از آبان ماه تاکنون، بیش از سه هزار بازرسی از بازار کالا و خدمات استان صورت ...
   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: مهم‌ترین شاخص در ارتقاء وضعیت سرمایه‌گذاری میزان صدور پروانه بهره‌برداری است که در استان لرستان این شاخص در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۱۵۳ درصد افزایش داشت.
   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: بازرسی های بازار پس از تغییر قیمت بنزین به صورت مستمر در حال انجام است و از آبان ماه تاکنون، بیشترین تخلف کشف شده مربوط به تاکسی سرویس ها بوده است.