•  
  • فهرست اخبار با تصویر
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی:
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۷۹۱ میلیارد ریال حقوق دولتی از محل فعالیت معادن در این مدت در استان وصول شده است.
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی:
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: صنعتگران، معدنکاران و اصناف استان بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال به حوزه سلامت کمک کردند.
   سرپرست سازمان صمت استان مرکزی:
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در اولین جلسه شورای معادن استان، از این بخش به عنوان یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در جهش تولید یاد کرد.

   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: به همت متخصصین و گروه جهادی ماشین سازی اراک کارگاه تولید الکل و ماسک دراین شرکت راه اندازی شد.
   رئیس سازمان صمت استان مرکزی:
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: روزانه بیش از ۱۵۰ هزار ماسک در واحدهای صنعتی، گارگاه‌ها و صنوف در این استان تولید و توزیع می‌شود.
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی:
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: در طول سال گذشته، 251 پروانه بهره‌برداری صنعتی و تولیدی در استان با سرمایه‌گذاری ۱۱۲ هزار و ۸۲۲ میلیارد ریال صادر شده که زمینه جهش تولید درسال جدید ...
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی:
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: با مساعدت و مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ، تولید آزمایشی ماسک آنتی باکتریال با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد ریال در اراک آغاز شد.
   سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی:
   سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی گفت: شمارش معکوس برای راه انداز ی پتروشیمی خمین ردر سال جهش تولید آغاز شده است.
   سرپرست سازمان صمت استان مرکزی اعلام کرد:
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: استان مرکزی به عنوان قطب چهارم صنعت کشور در سالی که گذشت روزهای خوبی را در حوزه رونق تولید در کشور رقم زد.
   سرپرست سازمان صمت استان مرکزی :
   سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: نه تنها هیچ گونه کمبودی در کالاهای اساسی در بازارهای استان وجود ندارد، بلکه با تمهیدات اتخاذ شده شرایط فراوانی کالا نیز بر بازار حاکم است.