•  
  • فهرست اخبار
   انتصاب رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

   اختصاصی/

   انتصاب رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

   با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت « محمد گرکانی نژاد» به سمت رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منصوب شد.