1400/08/03  
 
شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ۲۸۴
چچ
افزایش تولید 28 کالا از میان 42 کالای منتخب صنعتی و معدنی در 9 ماهه امسال/ افزایش 6.3 درصدی تولید انواع کاغذ و 24.2 درصدی تولید ماشین لباسشویی/ افزایش تولید 6 درصدی محصولات فولادی

در گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صمت عنوان شد؛

افزایش تولید 28 کالا از میان 42 کالای منتخب صنعتی و معدنی در 9 ماهه امسال/ افزایش 6.3 درصدی تولید انواع کاغذ و 24.2 درصدی تولید ماشین لباسشویی/ افزایش تولید 6 درصدی محصولات فولادی

در گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صمت مشخص شد که میزان تولید 28 کالا از میان 42 کالای منتخب صنعتی رصد شده مثبت و افزایشی بوده است.

به گزارش شاتا، تولید انواع وانت در 9 ماهه امسال بیش از 45 هزار دستگاه بوده که با توجه به تولید حدود 39 هزار دستگاه در 9 ماهه سال گذشته، تولید وانت افزایش 16.5 درصدی داشته است.

افزایش 15.7 درصدی تولید تراکتور در 9 ماهه امسال

همچنین در 9 ماهه امسال 13 هزار و 795 دستگاه تراکتور به تولید رسید که با در نظر گرفتن تولید 11 هزار و 918 تراکتور در مدت مشابه سال گذشته، با افزایش 15.7 درصدی روبه رو بوده است.

تولید روغن ساخته شده نباتی و داروی انسانی نیز در 9 ماهه امسال به ترتیب 9.4 و 29.6 درصد افزایش داشته است.

بر اساس این آمار در 9 ماهه امسال 36.3 میلیارد عدد داروی انسانی و در 9 ماهه سال گذشته 28 میلیارد عدد داروی انسانی به تولید رسید.

همچنین تولید روغن ساخته شده نباتی در 9 ماهه امسال 1331.8 هزار تن و در 9 ماهه سال گذشته 1217.5 هزارتن بوده است.

افزایش 6.3 درصدی تولید انواع کاغذ در 9 ماهه امسال

تولید انواع کاغذ نیز با افزایش 6.3 درصدی در 9 ماهه امسال مواجه بوده است و بر اساس این آمار در 9 ماهه امسال 747.6 هزارتن و در 9 ماهه سال گذشته 703.3 هزارتن انواع کاغذ تولید شده است.

در همین راستا تولید انواع نئوپان و فیبر نیز به ترتیب 17.2 درصد و 1.3 درصد افزایش داشته است.

رقم تولید نئوپان در 9 ماهه امسال 524.8 هزار متر مکعب و در 9 ماهه سال گذشته 447.6 هزار متر مکعب و میزان تولید فیبر در 9 ماهه امسال 913.1 هزار متر مکعب و در 9 ماهه سال گذشته 901.4 هزار متر مکعب بوده است.

افزایش 38.9 درصدی تولید سموم دفع آفات نباتی

همچنین تولید سموم دفع آفات نباتی نیز با افزایش 38.9 درصدی مواجه بوده است و در 9 ماهه امسال 27.6 هزارتن سموم دفع آفات نباتی تولید شد که این میزان در 9 ماهه پارسال 19.8 هزارتن بوده است.

در حوزه پتروشیمی نیز در 9 ماهه امسال 41.4 میلیون تن و در 9 ماهه سال گذشته 40.7 میلیون تن تولید داشتیم که افزایش 1.7 درصدی را نشان می دهد.

میزان تولید در نخ سیستم پنبه ای، الیاف و تاپس پلی استر و نخ پلی استر نیز به ترتیب افزایش 2.7، 18.1 و 21.3 درصدی داشته است.

بر این اساس در 9 ماهه امسال به ترتیب 166.8 هزارتن نخ سیستم پنبه ای،177.4 هزارتن الیاف و تاپس پلی استر و 222.7 هزارتن نخ پلی استر تولید شد. این رقم در 9 ماهه سال گذشته به ترتیب 162.4 هزارتن، 150.2 هزارتن و 183.6 هزارتن بوده است.

افزایش 2.4 درصدی تولید چرم در 9 ماهه امسال

همچنین در 9 ماهه امسال 34.2 میلیون فوت مربع چرم تولید شد که با احتساب تولید 33.4 میلیون فوت مربع چرم تولیدی در سال گذشته افزایش 2.4 درصدی داشته است.

تولید انواع پایپوش نیز 0.9 درصد افزایش داشت به طوریکه در 9 ماهه امسال 98.1 میلیون زوج و در 9 ماهه پارسال 97.3 میلیون زوج پایپوش تولید شد.

افزایش تولید 24.2 درصدی ماشین لباسشویی

در حوزه لوازم خانگی نیز تولید یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و کولر آبی به ترتیب 3.9، 24.2 و 22.7 درصد افزایش داشته است.

بر اساس آمار ارایه شده در 9 ماهه امسال 848.3 هزار دستگاه یخچال و فریزر، 481.3 هزار دستگاه ماشین لباسشویی و 637.7 هزار دستگاه کولر آبی تولید شد.

همچنین میزان تولید یخچال و فریز در 9 ماهه سال گذشته 816.2 هزار دستگاه، میزان تولید ماشین لباسشویی 387.6 هزار دستگاه و میزان تولید کولر آبی 519.9 هزار دستگاه بوده است.

افزایش تولید 17.1 درصدی الکتروموتور در 9 ماهه امسال

از سوی دیگر تولید الکتروموتور و سیگارت در 9 ماهه امسال نیز به ترتیب 17.1 و 19.7 درصد افزایش داشته است. میزان الکتروموتور تولیدی در 9 ماهه امسال 6958.8 هزار دستگاه و در 9 ماهه پارسال 5942.8 هزار دستگاه بوده است و رقم تولید سیگارت در 9 ماهه امسال 40.2 میلیارد نخ و در 9 ماهه پارسال 33.6 میلیارد نخ بوده است.

افزایش 6.1 و 6 درصدی تولید فولادخام و محصولات فولادی

تولید فولاد خام و محصولات فولادی نیز به ترتیب 6.1 و 6 درصد افزایش داشته است. در 9 ماهه امسال 18007.8 هزارتن و در 9 ماهه پارسال 16965.6 هزارتن فولاد خام تولید شد. همچنین میزان تولید محصولات فولادی در 9 ماهه امسال 15538.7 هزارتن و در 9 ماهه سال گذشته 14659.1 هزارتن بوده است.

از سوی دیگر تولید کاتد مس نیز افزایش 6.5 درصدی داشت و در 9 ماهه امسال رقم تولید آن 191.9 هزارتن و در 9 ماهه پارسال 180.3 هزارتن بوده است.

افزایش تولید 11.1 درصدی سیمان در 9 ماهه امسال

در بخش سیمان و کاشی و سرامیک نیز افزایش تولید 11.1 و 5.8 درصدی داشته ایم. در 9 ماهه امسال 46 میلیون و 620 هزارتن و در 9 ماهه پارسال حدود 41 میلیون و 971 هزارتن سیمان به تولید رسید.

همچنین در 9 ماهه امسال نزدیک به 302 میلیون متر مربع و در 9 ماهه سال گذشته بیش از 285 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک به تولید رسید.

از سوی دیگر در 9 ماهه امسال 802.4 هزارتن شیشه جام و در 9 ماهه پارسال 743.2 هزارتن از این محصول تولید شد که نشانگر افزایش تولید 8 درصدی است.

افزایش 19.4 درصدی تولید ظروف شیشه ای

همچنین تولید ظروف شیشه ای، ظروف چینی و چینی بهداشتی نیز به ترتیب 19.4، 19.2 و 7.9 درصد افزایش داشته است.

میزان تولید ظروف شیشه ای در 9 ماهه امسال 393.8 هزارتن و در 9 ماهه پارسال 329.7 هزارتن بوده است.

همچنین در 9 ماهه امسال 41.8 هزارتن ظروف چینی و 79.2 هزارتن چینی بهداشتی تولید شد که این رقم در سال گذشته به ترتیب 35.1 هزارتن و 73.5 هزارتن بوده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.5054119427999
Query time: 2.7701519330343