1400/02/19  
 
دوشنبه, ۰۲ فروردین ۱۴۰۰ ۲۰:۰۶ ۲۹۰
چچ
برگزاری ۱۴ میز ساخت داخل با کاهش ارزبری ۱.۲ میلیارد یورو/ صرفه‌جویی ارزی ۵.۸ میلیارد دلاری با مدیریت واردات

شاتا گزارش می دهد؛

برگزاری ۱۴ میز ساخت داخل با کاهش ارزبری ۱.۲ میلیارد یورو/ صرفه‌جویی ارزی ۵.۸ میلیارد دلاری با مدیریت واردات

از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تا ۳۰ بهمن پارسال، ۱۴میز ساخت داخل با کاهش ارزبری ۱.۲ میلیارد یورو برگزار شد.

به گزارش شاتا، این چهارده میز ساخت داخل در شش صنعت خودرو، پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد، مخابرات و مس بوده است.

در این راستا چهار میز ساخت داخل در حوزه خودرو با کاهش ارزبری ۳۴۳ میلیون یورو و ۴ میز ساخت داخل در حوزه پتروشیمی با کاهش ارزبری ۲۴۳ میلیون یورو برگزار گردید.

همچنین یک میز ساخت داخل در حوزه پالایشگاهی با کاهش ارزبری ۸۰ میلیون یورو، یک میز ساخت داخل در حوزه فولاد با کاهش ارزبری ۴۴۳.۶ میلیون یورو و یک میز ساخت داخل در حوزه مس با کاهش ارزبری ۰.۷ میلیون یورو برگزار شد.

در حوزه مخابرات نیز ۲ میز ساخت داخل با کاهش ارزبری۱۲۳.۶ میلیون یورو برگزار گردید.

همچنین سه میز مجازی ساخت داخل با کاهش ارزبری ۲۰۰ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۹ برگزار شد.

در این راستا ۲.۸ میلیارد دلار تامین نیازهای وارداتی (جایگزینی واردات) از محل تولیدات داخل بوده است.

همچنین در راستای مدیریت منابع ارزی تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ حدود ۵.۸ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی با ممنوعیت ۱۵۳۹ و محدودیت ۷۲۲ ردیف تعرفه ایجاد شد.

کاهش ۱۵.۶ درصدی ثبت سفارش در مقابل کاهش حدود ۱۷ درصدی تامین و افزایش ۳.۶ درصدی تخصیص ارز برای کل واردات( تعرفه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت) از دیگر نتایج مدیریت منابع ارزی بوده است.

در این راستا، کاهش سهم ارز تخصیص یافته به وزارت صمت از ۷۳ به ۷۰ درصد در مقابل افزایش سهم ارز تامین شده در تعرفه‌های وزارتخانه از ۷۲ به ۷۶ درصد محقق شده است.

افزایش سهم تامین ارز از محل منابع حاصل از صادرات از ۳۳.۶ به ۴۵ درصد نیز از نتایج مدیریت منابع ارزی بوده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.9450580279032
Query time: 2.3167243003845