1400/07/25  
 
چهارشنبه, ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۱۲ ۲۲۸
چچ
ایجاد بیش از چهار هزار کسب و کار توسط معین‌های اقتصادی خراسان رضوی/ اشتغالزایی برای ۴۱ هزار و ۳۴۹ نفر

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی خبر داد:

ایجاد بیش از چهار هزار کسب و کار توسط معین‌های اقتصادی خراسان رضوی/ اشتغالزایی برای ۴۱ هزار و ۳۴۹ نفر

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: از زمان شکل‌گیری این نهاد تا کنون معین‌های اقتصادی استان چهار هزار و ۳۷۹ کسب و کار خرد و متوسط ایجاد کرده‌اند که با بهره‌برداری از این طرح‌ها برای ۴۱ هزار و ۳۴۹ نفر فرصت جدید شغلی، ‌ تثبیت شغل و یا بهبود درآمد اتفاق می‌افتد.

به گزارش شاتا، علی اکبر لبافی با بیان این مطلب، اظهار داشت: فعالیت معین‌های اقتصادی زیر نظر این نهاد در قالب یک تفکر توسعه‌ای با استفاده از همه ظرفیت های بخش خصوصی و دولتی با مشارکت مردم، به عنوان برنامه اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع بندهای ۱، ۲۰ و ۲۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در استان بدون منابع دولتی و تحکم قانونی از خردادماه سال ۱۳۹۸ آغاز شد.

وی بیان کرد: تاکنون ۱۷۱ معین اقتصادی – فرهنگی با پوشش ۹۵ درصد بخش خصوصی و عمومی در استان خراسان رضوی با امضای تفاهم نامه با دست اندرکاران دولتی و حاکمیتی، مسوولیت توانمندسازی مردم را پذیرفته اند و تاکنون براساس یک نقشه ترسیم شده در قالب ۶ گام، برنامه های خود را پیش برده اند.

وی اظهار داشت: در مجموع در یک روند نظارت شده و در چهارچوب فرآیند ثبت اقدامات معین‌های اقتصادی، بررسی اطلاعات ثبت و تایید شده توسط معین‌ها و فرمانداران و رصد آن توسط گروه کارشناسی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان تا ۲۰ اسفندماه پارسال نشان می دهد که پنج هزار و ۹۳۱ فعالیت اقتصادی (کسب و کار خرد و متوسط) توسط معین‌ها در سامانه این نهاد ثبت شده است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی ادامه داد: از این تعداد چهار هزار و ۳۷۹ فعالیت اقتصادی از ۱۳۷ معین توسط گروه کارشناسی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی بررسی و تایید شده که در صورت اجرا و بهره برداری کامل از فعالیتهای تایید شده حدود ۴۱ هزار و ۳۴۹ فرصت شغلی جدید، تثبیت اشتغال یا بهبود سرانه های درآمدی در استان روی می‌شود.

لبافی افزود: از چهار هزار و ۳۷۹ فعالیت تایید شده توسط کارشناسان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی، ۶۴.۲ درصد فعالیتها مربوط به بخش کشاورزی و دامداری و دامپروری با توجه به شروع اقدامات از روستاها است، به لحاظ فراوانی نوع فعالیتهای اقتصادی تایید شده، سه هزار و ۲۹۱ فعالیت ایجادی، ۲۵۵ فعالیت تکمیلی، ۵۵۷ فعالیت توسعه ای و ۲۷۶ فعالیت ظرفیت خالی با رویکرد اشتغال جدید، بهبود سرانه های درآمدی و تثبیت اشتغال موجود است.

وی اظهار داشت: از چهار هزار و ۳۷۹ فعالیت یا کسب و کار خرد و متوسط تایید شده، ۲ هزار و ۹۲۵ فعالیت تاکنون به بهره برداری رسیده که با اجرای کامل آن می توان ۲۴ هزار و ۳۵۲ فرصت شغلی ایجاد کرد که برای این فعالیتهای اقتصادی ثبت اطلاعات شاغلان در سامانه در حال انجام است.

وی اضافه کرد: در مجموع تاکنون، مشخصات سه هزار و ۳۵۸ نفر شاغل با بهبود سرانه های درآمدی در سامانه ثبت شده که از این تعداد مشخصات شاغلان با بهبود سرانه های درآمدی ۲ هزار و ۷۳۸ نفر توسط گروه کارشناسی نهاد مردمی بررسی و تایید شده است.

لبافی گفت: به لحاظ مراحل فعالیتهای اقتصادی تایید شده، ۱۱۹ فعالیت در مرحله اخذ مجوز، ۸۶۴ فعالیت در مرحله درخواست تسهیلات، ۴۶۴ فعالیت در مرحله اجرایی و ۲ هزار و ۹۲۵ فعالیت در حال بهره برداری هستند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: در حوزه حسابهای سپرده توسعه روستایی (صندوق های خرد ضابطه مند در بستر شبکه بانکی) براساس آخرین گزارش سامانه رصد، اقدامات معین‌ها در این نهاد تاکنون ۵۱۲ حساب سپرده توسعه روستایی توسط ۵۰ معین در ۲۶ شهرستان در سامانه ثبت شده است.

وی افزود: از این تعداد ۳۸۲ حساب سپرده توسعه روستایی توسط ۳۱ معین در ۲۲ شهرستان با تعداد کل ۲۴ هزار و ۱۷۲ نفر و حجم کل آورده سرمایه به میزان ۷۵ میلیارد و ۸۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال توسط نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان بررسی و تایید شده است.

وی بیان کرد: در حوزه فعالیتهای فرهنگی نیز ۲ هزار و ۱۳۹ فعالیت فرهنگی توسط معین‌های اقتصادی خراسان رضوی در سامانه ثبت و هزار و ۶۳۹ فعالیت توسط هیات کارشناسی نهاد مردمی با هزینه کرد تقریبی ۹۹۹ میلیارد ریال در سامانه تایید شده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.6237959861755
Query time: 1.9261161486308